Mówią Wieki
Data wydania: 2018-09-01 | Numer: 9
INFO BOX Kupując otrzymasz możliwość czytania wydań w aplikacji mobilnej eGazety dla systemu Android/iOS oraz desktop dla systemu Windows/OS X
84,00 zł
z VAT 23%
INFO BOX Kupując otrzymasz możliwość czytania wydań w aplikacji mobilnej eGazety dla systemu Android/iOS oraz desktop dla systemu Windows/OS X
Mówią Wieki 9/ 2018

Temat miesiąca Niemcy w Polsce, Polacy w Niemczech to opowieść o wymianie kulturowej między dwoma krajami od czasów średniowiecza do przedednia I wojny światowej. Antagonizm, to tylko jeden z aspektów stosunków między Polską a Niemcami – i to wcale nie dominujący w ostatnim tysiącleciu.

Opowieść zaczyna się od artykułu o osadnictwie na prawie niemieckim w Polsce. Nieco dalej Peter Oliver Loew pisze o polskiej emigracji zarobkowej do Niemiec: przez stulecia kierunkiem emigracji był Wschód, gdzie ludzie mieli możliwość szybszego awansu. W XIX wieku tendencja się odwróciła. O Polakach w Berlinie w tym okresie pisze Basil Kerski. Przeczytamy też o polskiej kolonii artystycznej ( z Gierymskim na czele) w Monachium i pruskich Radziwiłłach.

Edmund Kizik analizuje niejednoznaczną rolę Gdańska w dawnej Rzeczpospolitej. W wywiadzie udzielonym redakcji profesor Krzysztof Mikulski rozstrzyga kwestię czy Kopernik był Polakiem czy Niemcem. Ważną sprawę – stosunku Prusaków i Niemców do powstania listopadowego porusza Piotr Szlanta w tekście Buntownicy czy apostołowie wolności?

Historia Polski i Niemiec jest również tematem najnowszego odcinka cyklu Z dziejów gospodarczych Polski powstającego we współpracy z Narodowym Bankiem Polskim. Jednak kontekst jest zdecydowanie odmienny. Miłosz Niewierowicz pisze o zwycięskim Powstaniu wielkopolskim 1918 – 1919. Natomiast Mateusz Ratyński w artykule Polsko-niemiecka rywalizacja gospodarcza w Wielkopolsce w XIX wieku podkreśla: Przez ponad stulecie mieszkańcy Wielkopolsce wykształcili w sobie najlepsze cechy – zaradność i pracowitość, dzięki którym zdołali wytrwać w polskości mimo ostrej germanizacji. Na oddzielną uwagę zasługuje biogram polskiego ekonomisty Stefana Zweiga ( ur. 1896 r. ), jego poglądy określane niegdyś jako neoliberalizm nie mają wiele wspólnego z doktryną Miltona Friedmana, bo choć był zwolennikiem wolnego rynku, to jego wrażliwość na ubóstwo i proponowane mu przeciwdziałanie były rodem z idei socjalistycznych.

W kolejnej odsłonie comiesięcznego cyklu 100 lat polskiej techniki zbrojeniowej ukazującej się pod patronatem Polskiej Grupy Zbrojeniowej temat jest pozornie mało spektakularny, ale niezwykle ważny dla poznania zagadnienia: produkcja prochu i amunicji w II RP. U progu niepodległości Polska pod tym względem była właściwie bezbronna – skazana prawie całkowicie na import! Wysiłek gospodarczy młodego państwa i myśl techniczna naszych inżynierów sprawiły, że pod koniec lat trzydziestych staliśmy się znaczącym eksporterem, a nasze produkty nie tylko nie ustępowały zagranicznym, ale w niektórych aspektach je przewyższały! Piszą o tym Marcin Wilczek i prof. Zbigniew Tucholski (IHN PAN). Ponadto: dzieje wieży Zamku Warszawskiego i podróż historyczna po Brześciu i okolicach + oferta turystyczna!

tagi: Piłsudski, Car Mikołaj II, Adam Heydel, Trudne początki muzyki rock’n’rollowej w PRL, rysunki Marka Szyszki,Hunowie w Europie, Gierek, Polscy Krzyżowcy, bitwa pod Warną, Wojna i Gospodarka, II wojna światowa, bitwa pod Ossowem, Władysław 3, fundamentalizm islamski,dżihadyzm, starcia roku 1444, Auschwitz, cud nad Wisłą, Jan Skrowaczewski, Jan Sobieski, Haller, Historia II RP, konfederacja Barska. Magazyn historyczny, Dowbor, Mochnacki, I RP, Błękitna Armia, Kościuszko,
ROZWIŃ OPIS

Poprzednie wydania

Numery archiwalne
Pobierz aplikację
eGazety

Szczegóły