Potwierdzam, iż zapoznałem się z treścią Regulaminu świadczenia usług drogą elektroniczną w domenie www.eGazety.pl
Oświadczam, że zostałem poinformowany, iż administratorem moich danych osobowych będzie e-Kiosk S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Prostej 51, że dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji umowy oraz w celu prowadzenia marketingu własnych towarów lub usług e-Kiosk S.A., na podstawie art. 23 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 31 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 ze zm.). Przysługuje mi prawo dostępu do treści moich danych oraz żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania oraz czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, a podanie danych osobowych jest dobrowolne.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez spółkę E-KIOSK S.A z siedzibą we Wrocławiu oraz przez podmioty z nią współpracujące, w celach marketingowych, na warunkach określonych w ustawie o ochronie danych osobowych (teks jednolity Dz. U. z 2002 r., nr 101, poz. 926, z póz. zm.). Jednocześnie przyjmuję do wiadomości, iż wyrażenie przeze mnie zgody na udostępnienie moich danych osobowych spółce E-KIOSK S.A. jest dobrowolne, a zgoda ta może być wycofana w każdym czasie, w dowolny sposób.

Pobierz aplikację
eGazety

Szczegóły