Karkonosze Czasopismo Sudetów Zachodnich
Data wydania: 2024-03-01 | Numer: 1
INFO BOX Kupując otrzymasz możliwość czytania wydań w aplikacji mobilnej eGazety dla systemu Android/iOS oraz desktop dla systemu Windows/OS X
32.00 zł
z VAT 8%
INFO BOX Kupując otrzymasz możliwość czytania wydań w aplikacji mobilnej eGazety dla systemu Android/iOS oraz desktop dla systemu Windows/OS X
Kwartalnik „Karkonosze Czasopismo Sudetów Zachodnich” wydawany jest od 2014 r. przez Karkonoski Park Narodowy. Czasopismo obejmuje następujące działy:
- ROZMOWY REDAKCYJNE – wywiady z reprezentantami różnych instytucji i środowisk, wpływających na rozwój regionu;
- GŁÓWNE PROBLEMY: przedstawienie autorskich wypowiedzi dotyczących poruszanych tematów;
- DOBRO WSPÓLNE: KRAJOBRAZ, FLORA, FAUNA ORAZ DZIEDZICTWO KULTUROWE I ZABYTKI – cykle publikacji omawiających i promujących walory dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego;
- SZTUKA: LITERATURA, MALARSTWO, FOTOGRAFIKA, MUZYKA, SZTUKA UŻYTKOWA – artykuły omawiające i promujące wyróżniających się twórców związanych swą działalnością z regionem;
- WSPOMNIENIA – publikacje na temat ważnych aspektów historii oraz obecności i działalności osób zasłużonych dla regionu;
- FORUM – teksty prezentujące różne spojrzenia na aktualne problemy m. in. ochrony środowiska, rozwoju gospodarczego, aktywizacji obywatelskiej czy planowanych inwestycji;
- W INNYCH GÓRACH – korespondencja z innych obszarów górskich w kraju i za granicą;
- INFORMACJE KARKONOSKIE – przedstawienie najważniejszych wydarzeń regionu.
ROZWIŃ OPIS

Poprzednie wydania

Numery archiwalne
Pobierz aplikację
eGazety

Szczegóły